تبلیغات
وبلاگ رحمت الله نوری (شهرضا) - خانه خدا به فرد و یا گروه خاصی تعلق ندارد/ در مراسم حج اندیشه های ضد قرآنی تبلیغ می شود وبلاگ رحمت الله نوری (شهرضا) - خانه خدا به فرد و یا گروه خاصی تعلق ندارد/ در مراسم حج اندیشه های ضد قرآنی تبلیغ می شود

خانه خدا به فرد و یا گروه خاصی تعلق ندارد/ در مراسم حج اندیشه های ضد قرآنی تبلیغ می شود

حج به جای اینکه پایگاه هدایت شود به پایگاهی برای گمراهی مردم مبدل شد و خطبایی در گوشه و کنار این مراسم به جای هدایت مردم، اندیشه های ضد قرآنی را مطرح می کنند

اگر بخواهیم حجی که  می خواهد برای خدا برگزار شود،  باید لوازمی رعایت شود و  ویژگی های آن دقیقا منطبق بر تشریع خدایی خداوند در قرآن کریم بر بعد بین المللی حج تاکید کرده است؛ اگر اقدامی صورت گرفت که نقش حج را در عرصه بین المللی نفی کرد، اقدامی در جهت خلاف تشریع الهی است؛ اگر حاجی بخواهد حجی مورد قبول رضای خدا داشته  باشد، باید سعی کند که وجوه بین المللی حج به منصه دربیاید.

تلاش ملت مسلمان ایران آن بود که این بعد بین المللی حج در دنیا محقق شود و در این راه شهدایی را نیز  تقدیم کردیم، ولی دست از این آرمان بین المللی برنداشتیم.

آیه 96 سوره آل عمران به جهانی بودن مناسک حج تصریح دارد؛ در این آیه بیان شده است که اولین خانه ای که برای مردم وضع شده، کعبه است، کعبه ای که در بکه تاسیس شده است و دارای برکاتی است که هدایتی است برای عالمین می باشد.

اولین درس این آیه آن است که  خانه خدا به همه مردم دنیا تعلق دارد ، یعنی این خانه متعلق به فرد و افراد خاصی نیست؛ نه منتسبین به این سرزمین مالک کعبه هستند و نه کسانی که دراین محل بنایی به پا کرده اند.

درس دوم آن است که کعبه پایگاه هدایت همه جهانیان است؛ در موسم حج باید برنامه ریزی برای فعالیت های تبلیغاتی انجام شود؛ اگر قرار است، اعزام مبلغی انجام شود؛ باید در مراسم حج تصمیم گیری شود؛ باید تمام عالمان کشورهای اسلامی و نویسندگان بزرگ جهان اسلام  در این مکان تجمع کنند و در این همایش بین المللی ابزارهای هدایت بشریت را به کار بگیرند.

اگر بناست که 2 و نیم میلیون مسیحی عالم، با اسلام آشنا شوند، باید در حج  ، این برنامه ریزی صورت گیرد؛ تلاش برای هدایت دیگر ادیان یک وظیفه مهم و واجب اسلامی است که  علما نسبت به آن اهتمام داشته باشند و جایگاه این تلاش در حج خواهد بود.

فریاد امام راحل بر این بود که باید حج ابراهیمی و نبوی دوباره برپا شود؛ زیرا پس از پیامبر و ائمه طاهرین(ع) حج، هیچگاه به تمام ابعاد خود برگزار نشد؛ حتی این حج به جای اینکه پایگاه هدایت شود به پایگاهی برای گمراهی مردم مبدل شد و خطبایی در گوشه و کنار این مراسم به جای هدایت مردم، اندیشه های ضد قرآنی را مطرح می کنند.

درس سومی که از این آیه شریفه گرفته می شود، این است که این حج باید دارای برکات فراوان باشد؛ یکی از برکات،  عبادت و هدایت است و غیر از آن باید برکات دیگری داشته باشد

در آیه 27 سوره حج نیز، بعد بین المللی مساله حج بیان شده است؛ در این آیه شریفه، خداوند به حضرت ابراهیم فرمان داده است  اعلام کن که همه مردم به حج بیایند، چه سواره و چه پیاده، زیرا باید شاهد منافعی باشند که حج برای آنها و امت دارد.

دعوت حج جهانی است

در آیه نیز سه واژه ما را به بعد بین المللی حج متوجه می کند، اولین واژه، واژه «ناس» است که در این آیه به بعد جهانی حج تاکید شده، یعنی دعوت حج یک دعوت جهانی است؛ درس دوم آن است که مردم از تمام سرزمین های کره زمین موظف هستند که به حج بیایند؛ درس سوم نیز آن است که حج باید منافعی برای امت اسلامی داشته باشد؛ تکلیف منفعت رسانی در حج به عهده خود مردم است.

در دوره هایی که در این سالها مشاهده شده ،باید تلاشی برای تولید منافع برای امت اسلام انجام می گرفت و تمام مخترعان جهان اسلام در حاشیه حج اجلاسی برگزار می کردند  تا دستاوردهای نوین خود را تبادل  کنند؛ ایران در عرصه های علمی مختلف به قله ها رسیده است به همین خاطر می شد که این دستاوردها در حج به عنوان هدیه به کشورهای دیگر ارسال شود؛ این مساله از سوی رهبران ما مطرح شد، ولی آنها اجازه این کار را ندادند و حتی اجازه دیدار نخبگان جهان اسلام را باهم نمی دهد.

حج باید پناهگاه تمام مردم دنیا باشد

آیه 125 و 126 سوره بقره نیز از دیگر آیاتی است که به بحث جهانی حج اشاره دارد؛ اولین نکته این دو آیه آن است که کعبه مرجعی   برای همه مردم است؛ حج باید پناهگاه تمام مردم دنیا باشد.

آیات 25 سوره حج  بر برابری سهم همه ملل جهان در حج دلالت دارد یعنی مدیریت و منابع و منافع آن مختص به دولت عربستان و شهروندان این کشور نیست؛ خداوند فرمودند که مسجدالحرام برای همه مردم قراردادیم چه کسانی که در مکه زندگی می کنند و چه کسانی که در سرزمین های دیگر زندگی می کنند.

اگر امام راحل و علمای آزاد بیان کردند که مدیریت حج، باید در اختیار تمام مردم دنیا و علمای بزرگ جهان اسلام قرار بگیرد، یک مدعای قرآنی را بیان کردند؛ مرکزیت و پایگاه بودن حج و تلاش در جهت استقلال و سلطه ستیزی امت اسلامی از دیگرتاکیدات قرآنی در خصوص حج است..........................

سخنرانی حاج آقا زمانی معاون دبین الملل